Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СОФЕКО ООД - Консултантски услуги за разрешителни за дейности с отпадъци и тежки метали

Телефони:
тел.: +359 887 152 449
тел.: +359 898 602 878
E-mail:
office@sofeco.bg
Управител
Гълъбин Казълджиев

Заявление за Разрешение по чл.104 от ЗООС за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (SEVESO)

"СОФЕКО" ООД предлага пълната гама от консултантски услуги и експертна помощ свързани с подготовката на Заявление и съответната документация за издаване на Разрешение по чл.104 от ЗООС за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, което включва: