Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СОФЕКО ООД - Консултантски услуги за разрешителни за дейности с отпадъци и тежки метали

Телефони:
тел.: +359 887 152 449
тел.: +359 898 602 878
E-mail:
office@sofeco.bg
Управител
Гълъбин Казълджиев

Изготвяне на документация за издаване на Регистрационен документ за дейност с неопасни отпадъци по чл.50 от ЗУО

"СОФЕКО" ООД предлага консултантски услуги и експертна помощ при подготовката на документацията необходима за издаване на Регистрационен документ за дейност с неопасни отпадъци, което основно включва: