Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СОФЕКО ООД - Консултантски услуги за разрешителни за дейности с отпадъци и тежки метали

Телефони:
тел.: +359 887 152 449
тел.: +359 898 602 878
E-mail:
office@sofeco.bg
Управител
Гълъбин Казълджиев

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

"СОФЕКО" ООД предлага консултантски услуги и експертна помощ при подготовка и изготвяне на необходимата документация за привеждане на дейността на Вашата фирма в съответствие с екологичните нормативни изисквания.

Основните направления, в които осъществяваме дейността си са свързани с:

Ние можем да Ви бъдем изключително полезни по отношение на необходимите действия за покриване на екологичните изисквания в страната, свързани със следните дейности :

"СОФЕКО" ООД има готовност за изпълнението на всяка задача, като при необходимост ангажира висококвалифицирани специалисти и експерти по компонентите и факторите на околната среда, провежда консултации със специалисти от държавните и местни контролни органи и представители на обществеността.