Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СОФЕКО ООД - Консултантски услуги за разрешителни за дейности с отпадъци и тежки метали

Телефони:
тел.: +359 887 152 449
тел.: +359 898 602 878
E-mail:
office@sofeco.bg
Управител
Гълъбин Казълджиев

Екологична оценка

Екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.

"СОФЕКО" ООД предлага пълната гама от консултантски услуги и експертна помощ свързани с процедурата по извършване на Екологична оценка (ЕО), което основно включва:

Извършването на екологична оценка (ЕО) ще бъде в съответствие със: