Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СОФЕКО ООД - Консултантски услуги за разрешителни за дейности с отпадъци и тежки метали

Телефони:
тел.: +359 887 152 449
тел.: +359 898 602 878
E-mail:
office@sofeco.bg
Управител
Гълъбин Казълджиев

Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС)

"СОФЕКО" ООД предлага пълната гама от консултантски услуги и експертна помощ свързани с процедурата по Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), което основно включва:

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

При необходимост "СОФЕКО" ЕООД ангажира допълнително квалифицирани и доказани специалисти и експерти по компонентите и факторите на околната среда, притежаващи удостоверения от МОСВ за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)