Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СОФЕКО ООД - Консултантски услуги за разрешителни за дейности с отпадъци и тежки метали

Телефони:
тел.: +359 887 152 449
тел.: +359 898 602 878
E-mail:
office@sofeco.bg
Управител
Гълъбин Казълджиев

Изготвяне на документация за издаване на Разрешително за дейност с отпадъци по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.86/2003г.)

"СОФЕКО" ООД предлага консултантски услуги и експертна помощ при подготовката на документацията необходима за издаване на Разрешително за дейности с отпадъци по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.86/2003г.) , което основно включва: